Какво е програмист?

 

Какво е програмист?

Компютърни програмисти има както в големи така и в малки фирми по целия свят. Софтуера, който те създават улеснява нашия живот ежедневно. Различни видове софтуер управляват автомобили, самолети, телефони, поточни линии в заводи, както и много други устройства. Колкото повече хората използват компютрите в ежедневието си, толкова повече труда на програмистите ще бъде по-ценен в бъдеще, тъй като тяхната дейност улеснява живота на хора навсякъде по света.

Хората, които се интересуват от компютри обикновено започват да проявяват интерес към тях в ранна възраст. Голяма част от програмистите заявяват, че са написали първата си програма още в основното училище. От този момент нататък с всяка написана нова програма те придобиват допълнителен опит и знания, което им помага да овладяват различни и по-сложни програмни езици.

Писането на програми с цел забавление е добър начин за някои хора да разберат какво всъщност представлява програмирането. За да стане човек наистина добър програмист е необходимо добро образование, мотивация и обучение. Повечето работодатели при наемане на програмист изискват завършено висше образование в областта на информационните технологии.

Едно от най-важните умения, които програмистите е нужно да притежават е владеенето на един или повече програмни езици. Някои от по-известните такива са Java, PHP, JavaScript, Perl, Python, Delphi, C# и C++, разбира се освен тези съществуват и много други. Програмните езици представляват комбинация от букви, цифри и символи, които изписани в определен вид образуват специален код, който компютрите разбират и обработват. Програмистите сами решават кой език за програмиране да използват в зависимост от целите, които искат да постигнат. Повечето програмисти владеят два или три компютърни езика, като освен тях имат обща представа и за още няколко – това им помага да работят по сложни проекти и да взимат възможно най-добрите решения.

Почти всеки може да бъде компютърен програмист, достатъчно е човек да има интерес към технологиите, да обича да чете и научава нови неща и естествено да бъде работлив. Всички програмисти са изключително работливи хора, но поради някаква причина оставят погрешно впечатление в околните.

 

КРЕАТИВНОСТ

Програмирането изисква повече от натискане на копчетата върху клавиатурата.  Това е професия изискваща креативност, въображение и умение за решаване на многобройни проблеми. При стартиране на какъвто и да е вид компютърен софтуер се задава задача, която трябва да бъде изпълнена при определени условия. Колкото е по-сложна тази задача, толкова софтуера е по-трудно да бъде програмиран. Ето какво казва един от нашите програмисти: „Когато програмирам аз се фокусирам върху даден проблем за дълъг период от време, като оставям съзнанието си да се чуди, докато въображението ми прозре всички възможни решения на този проблем. В тези случаи се оприличавам на художник, който се е изгубил в процес на създаване на картина, до момента в който цялата композиция стане ясна в съзнанието му”.

 

ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

Създаването на нов софтуер е само половината от работата на програмиста. Другата половина представлява откриване и премахване на проблеми, които пречат на софтуера да изпълнява правилно задачите си. Тези проблеми се наричат „бъгове” и могат да бъдат причинени и от най-малкото невнимание на програмиста. Дори една грешно изписана цифра може да бъде причина за бъг, отнемащ часове, дни или седмици за да бъде локализиран и отстранен. Колкото по-сложен е даден софтуер, толкова повече проблеми могат да възникнат на по-късен етап. Поради тази причина е важно в началото на всеки един проект програмистите да отделят повече време за обмисляне и обсъждане за това, по какъв начин е най-добре да се изпълнят възложените им задачи.

 

ЛОКАЛИЗИРАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

При компютърните програми всичко трябва да бъде точно преценено, пресметнато и подредено. Ако поради някаква причина логиката бъде нагласена, без ясна причина но все пак работи – това е сигурна предпоставка за бъдещи проблеми. Намирането на бъгове в компютърните програми в повечето случаи е дълъг период от време. Самото търсене на проблеми е в пъти по-бавно и досадно отколкото тяхното реално отстраняване.

 

ГЪВКАВОСТ

В допълнение на всичко останало, добрите програмисти имат смелостта да поемат непосилни на пръв поглед задачи. Те умеят да работят по няколко проекта едновременно и то в един и същи ден. Този вид работа повишава нивото на стрес, особено когато е нужна висока концентрация върху проект, който често бива прекъсван. Програмирането може да бъде и самотна работа, защото понякога програмистите прекарват голяма част от времето си в самостоятелна работа върху авторски проекти. Добрите програмисти умеят да слушат и да комуникират с хората, но това не е задължително условие и правилен критерий за техните умения.

 

Програмистите често работят на ръба на крайни срокове. Това означава, че често стоят дълго време пред компютъра. Голяма рядкост е да се види програмист спазващ фиксирано работно време поради тяхната отворена натура. Програмистите са изобретателни и свободолюбиви хора, обичат предизвикателствата и постоянно търсят иновативни начини компютрите да изпълняват техните задачи.

Вашата текуща заявка

Все още не сте направили своя избор!


Денонощна поддръжка

В случай на затруднение нашите сътрудници са винаги на линия.